27/8/2018, Εδώ τα καλά ψάρια, Μητρόπολη Σιγκαπούρης