18/9/2018, Δέκα δελφίνια φιλούσαν το χέρι του Αγίου Πορφυρίου