4/9/2018, Η καταστροφή της Σμύρνης - Σεπτέμβριος 1992