30/10/2018, Να μας θυμηθεί όλους ο Θεός..., π. Νίκων Κουτσίδης