13/11/2018, Ήλθα νὰ ὑπηρετήσω, ὄχι νὰ ὑπηρετηθῶ, του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου


"Ήλθα νὰ ὑπηρετήσω, ὄχι νὰ ὑπηρετηθῶ", 
του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου

Σχετική εικόνα
ρα λοιπν δν χει δίκαιον ν μς ποστρέφεται κα ν μς τιμωρ, ταν ες λα μς παρέχει τν αυτόν Του κα μες ντιδρμεν; Εναι ες τν καθένα πωσδήποτε φανερόν. Διότι, ἐὰν θέλς ν καλλωπισθς, λέγει, στολίσου μ τν δικόν μου καλλωπισμόν. Ἐὰν θέλς ν πλισθς, πλίσου μ δικά μου πλα. ἐὰν θέλς ν νδυθς, φόρεσε τ δικόν μου νδυμα. ἐὰν θέλς ν τραφς, φγε ες τν δικήν μου τράπεζαν. ἐὰν θέλς ν δοιπορήσς, κολούθησε τν δικήν μου δόν. ἐὰν θέλς ν κληρονομήσς, κληρονόμησε τν δικήν μου κληρονομίαν. ἐὰν θέλς ν εσέλθς ες τν πατρίδα, μπα ες τν πόλιν τς ποίας τεχνίτης κα δημιουργς εμαι γώ. ἐὰν θέλς ν κτίσς οκίαν, λα ες τς δικάς μου σκηνάς. Διότι γ δι᾿ σα δίδω δν ζητ μοιβήν, λλ ἐὰν θελήσς ν χρησιμοποιήσς λα τ δικά μου, δι τν πρξιν σου ατν θ σο φείλω πιπλέον κα μοιβήν. Τί θ μποροσε ν γίν σάξιον πρς ατν τν γενναιοδωρίαν; 
γ εμαι πατέρας, γ δελφός, γ νυμφίος, γ οκία, γ τροφή, γ νδυμα, γ ρίζα, γ θεμέλιον, κάθε τί τ ποον θέλεις γώ· ν μν χεις νάγκην π τίποτε. γ κα θ σ πηρετήσω· διότι λθα ν πηρετήσω, χι ν πηρετηθ. γ εμαι κα φίλος, κα μέλος το σώματος κα κεφαλ κα δελφός, κα δελφ κα μητέρα, λα γώ· ρκε ν διάκεισαι φιλικ πρς μέ. γ γινα πτωχς δι σέ· γινα κα παίτης δι σέ· νέβηκα πάνω ες τν Σταυρν δι σέ· τάφην δι σέ· ες τν ορανν νω δι σ παρακαλ τν Πατέρα· κάτω ες τν γν στάλην π τν Πατέρα ς μεσολαβητς δι σέ. λα δι᾿ μ εσαι σύ· κα δελφς κα συγκληρονόμος κα φίλος κα μέλος το σώματος. Τί περισσότερον θέλεις; 
Διατ ποστρέφεσαι ατν πο σ γαπ; Διατ κοπιάζεις δι τν κόσμο; Διατ ντλες νερ μ τρυπημένο πιθάρι; Διότι ατ σημαίνει ν καταπονσαι ες τν ζων ατήν. Διατ λαναρίζεις τν φωτιά; Διατ πυγμαχες ες τν έρα; Διατ τρέχεις δικα; Κάθε τέχνη δν χει κα να σκοπόν; Ες τν καθένα εναι πωσδήποτε φανερόν. Δεξε μου κα σ τν σκοπν τς σπουδς ες τν ζωήν.Πηγή: Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου,  www.nektarios.gr