11/12/2018, Τραγούδα! Τραγούδα και ο άντρας σου θα επιστρέψει σε σένα! του Γέροντα Θαδδαίου


Τραγούδα!  Τραγούδα  και  ο άντρας σου θα επιστρέψει σε σένα!

Αποτέλεσμα εικόνας για χαρα
Η ζωή μας εξαρτάται από το είδος των λογισμών που καλλιεργούμε. Αν οι λογισμοί μας είναι ειρηνικοί και ήρεμοι, αν έχουν πραότητα και καλοσύνη, τότε έτσι είναι και η ζωή μας. Αν η προσοχή μας είναι στραμμένη στις συνθήκες του βίου μας, τότε μας καταπίνει μια δίνη λογισμών, και δεν μπορούμε να έχουμε ούτε ειρήνη ούτε γαλήνη.

 Καθετί, καλό ή κακό, προέρχεται από τους λογι­σμούς μας. Οι λογισμοί μας γίνονται πραγματικότη­τα. Ακόμη και σήμερα μπορούμε να δούμε ότι όλη η κτίση, καθετί υπαρκτό πάνω στη γη και στο σύμπαν, δεν είναι τίποτα άλλο από θείος λογισμός που έγινε ύλη εν χρόνω και τόπω. Εμείς οι άνθρωποι πλαστή­καμε κατ’ εικόνα Θεού. Στην ανθρωπότητα δόθηκε ένα σπουδαίο δώρο, αλλά πολύ δύσκολα το καταλα­βαίνουμε αυτό. Η ενέργεια και η ζωή του Θεού είναι εντός μας, αλλά δεν το συνειδητοποιούμε. Ούτε κατα­λαβαίνουμε ότι επηρεάζουμε τα μέγιστα τους άλλους με τους λογισμούς μας. Μπορεί να είμαστε πολύ καλοί ή πολύ κακοί, ανάλογα με το είδος των λογι­σμών και των επιθυμιών που καλλιεργούμε.

Αν οι λογισμοί μας είναι αγαθοί, ειρηνικοί και ήσυ­χοι, στραμμένοι ολότελα προς το αγαθό, τότε επηρεά­ζουμε τον εαυτό μας και ακτινοβολούμε ειρήνη τριγύρω μας στην οικογένεια μας, σ’ ολόκληρη τη χώρα μας, παντού. Αυτό αληθεύει όχι μόνο εδώ στη γη, αλλά και σ’ ολόκληρο το σύμπαν. Όταν κοπιάζουμε στον αγρό του Κυρίου, δημιουργούμε αρμονία. Η θεία αρμονία, η ειρήνη και η ησυχία απλώνονται παντού. Όταν όμως καλλιεργούμε αρνητικούς λογισμούς, το κακό είναι μεγάλο. Όταν υπάρχει κακό μέσα μας, το ακτινοβολούμε στην οικογένεια μας και όπου αλλού πηγαίνουμε. Βλέπετε λοιπόν ότι μπορούμε να είμαστε πολύ καλοί ή πολύ κακοί. Αν έτσι έχουν τα πράγματα,
είναι σίγουρα καλύτερο να επιλέγουμε το καλό! Οι καταστροφικοί λογισμοί καταστρέφουν την εσώτερη ηρεμία και πλέον δεν έχουμε μέσα μας ειρήνη.

Το σημείο εκκίνησής μας είναι πάντοτε εσφαλμέ­νο. Αντί να ξεκινούμε με τον εαυτό μας, εμείς θέλου­με πάντοτε να αλλάξουμε πρώτα τους άλλους και τελευταίους εμάς. Αν ο καθένας ξεκινούσε πρώτα με τον εαυτό του, θα είχαμε παντού τριγύρω ειρήνη! Ο
άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει ότι κανείς δεν μπορεί να βλάψει τον άνθρωπο εκείνο που δεν βλά­πτει τον εαυτό του - ούτε κι ο ίδιος ο διάβολος. Βλέ­πετε; Εμείς είμαστε οι αρχιτέκτονες, οι μοναδικοί αρχιτέκτονες, του μέλλοντος μας.

Με τους λογισμούς του ο άνθρωπος αναστατώνει ενίοτε την τάξη της Δημιουργίας. Έτσι καταστράφη­καν οι πρώτοι άνθρωποι - με έναν κατακλυσμό-εξαιτίας των κακών λογισμών και προθέσεών τους. Αυτό αληθεύει ακόμα και σήμερα - οι λογισμοί μας είναι κακοί και γι’ αυτό δεν αποκομίζουμε καλή καρ­ποφορία. Πρέπει να αλλάξουμε. Καθένας μας πρέπει
να αλλάξει, αλλά είναι κρίμα που δεν έχουμε παραδείγματα να μας καθοδηγήσουν, ούτε στις οικογένειές μας ούτε στην κοινωνία μας....
Κάποτε ήρθαν σε μένα δύο γυναίκες που έφερ­ναν μαζί τους μια τρίτη, η οποία έσερνε το πόδι της. Ίσα που μπορούσε να περπατήσει. Είπε ότι πέρασε από ένα σωρό γιατρούς, αλλά δεν κατάφεραν να της πουν τι είχε. Εγώ της είπα ότι -ήταν αδύναμη νευρολογικά. Της είπα επίσης ότι η δική μου η κατάσταση ήταν χειρότερη από τη δική της! Εκείνη μού είπε ότι ο
άντρας της την είχε παρατήσει. «Μα ασφαλώς!», της είπα. «Ποιος θα φροντίσει τα παιδιά, ποιος θα ετοι­μάσει τα γεύματά του, τη στιγμή που εσύ έχεις τέτοια κατάθλιψη; Δεν έχεις φυσική αρρώστια! Έχεις απλά μεγάλη  κατάθλιψη.  Τραγούδα!  Τραγούδα  και  ο άντρας σου θα επιστρέψει σε σένα!». Της είπα ότι θα πήγαινα στην εκκλησία να διαβάσω κάποιες ευχές, και πως ήθελα από αυτή να γυρίσει μόνη της στο σπί­τι της. Εκείνη με κοίταξε για λίγο και κατόπιν έτρεξε σχεδόν στο αμάξι. Οι άλλες δύο έμειναν έκπληκτες. «Η φίλη σας είναι καλά», τους είπα, «δεν χρειάζεται πλέον τη βοήθεια σας!».


Πηγή: π. Θαδδαίος, Οι Λογισμοί καθορίζουν τη ζωή μας