21/12/2018, Η ασφυξία της πληροφορίας, του Γεωργίου Μαντζαρίδη (Καθηγητή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου)