29/1/2019, Η ησυχία στους Τρεις Ιεράρχες, του Καθηγητή Γεωργίου Μαντζαρίδη