21/3/2019, Το Πάσχα του Σωτήρος δεν απέχει μακριά! Επιστολή του Εθνοϊερομάρτυρος Γρηγορίου του Ε'

Το Πάσχα του Σωτήρος δεν απέχει μακριά!
Επιστολή του Εθνοϊερομάρτυρος Γρηγορίου του Ε'


Προς τον Επίσκοπο Σαλώνων,

Θεοφιλέστατε Επίσκοπε και αδελφέ Ησαΐα

Αποτέλεσμα εικόνας για γΡΗΓΌΡΙΟς ε'
   Και τις δύο τιμίες επιστολές του δέχθηκα μέσω καλού πατριώτη καπετάνιου Φούντα Γαλαξειδιώτη και πληροφορήθηκα τους τιμίους λόγους σου σ’ αυτές. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη, αδελφέ, εχεμύθειας και προφύλαξης σε κάθε βήμα, γιατί οι χρόνοι είναι πονηροί και στους φιλοπατριώτες υπάρχει και ζύμη μοχθηρών, από την οποία να φυλάγεσθε σαν από καχεκτικό πρόβατο. Διότι πολλοί μηχανεύονται κακό με την κατηγορία της φιλοπατρίας.
   Έκανες αγαθή επιλογή κοινοποιώντας μου με έμπιστους πατριώτες όσα χρειάζεσαι να τηρηθούν μυστικά. Οι Γαλαξειδιώτες, με τους οποίους συνεχώς μου στέλνεις επιστολές, ενεργούν φροντισμένα, και απ’ ό, τι γνωρίζω,είναι αδύνατο για οποιοδήποτε τίμημα να τους ξεφύγει στο ελάχιστο λόγος από το στόμα. Όχι μόνο τα δικά σου, αλλά και τα γράμματα των αδελφών στον Μωριά μου φέρνουν.
   Η πράξη του Παπανδρέα είναι πατριωτική για όσους γνωρίζουν σε βάθος, την κατακρίνουν όμως όσοι δεν γνωρίζουν τον άνδρα. Να τον υπερασπίζεσαι κρυφά, φανερά υποκρινόμενος άγνοια,και άλλες φορές διατύπωνε την γνώμην σου στους θεοσεβείς αδελφούς και αλλοφύλους, καθησυχάζοντας ιδιαίτερα τον Βεζύρη με λόγια και υποσχέσεις, αλλά να μην παραδοθεί (ο Παπανδρέας) στο στόμα του λιονταριού.
   Να ασπασθείς με τις ευχές μου τους ανδρείους αδελφούς, προτρέποντας τους σε κρυψίνοια "δια τον φόβον των Ιουδαίων". Να ανδρειωθούν σαν τα λιοντάρια και η ευλογία του Κυρίου θα τους δυναμώνει, γιατί το Πάσχα του Σωτήρος δεν απέχει μακριά.
   Οι ευχές της εμής μετριότητας μου επί της κεφαλής σου, αδελφέ μου Ησαΐα. Να γεωργείς ακάματα και ο Πανύψιστος θα σου δώσει άφθονη και καλή σοδειά.

Κωνσταντινούπολη, 20 Δεκεμβρίου 1820
Γρηγόριος Ε΄

Αποτέλεσμα εικόνας για παπανδρέας μώρης
Παπανδρέας Μώρης, Προτομή στην Καλοσκοπή Φωκίδας


Υποσημείωση: Ο Παπαντρέας Μώρης, ιερεύς από Κουκουβίστα,γεννήθηκε στην Κουκουβίστα στα τέλη του 18ου αιώνα και από μικρό παιδί ζώστηκε τ’ άρματα.Όταν ανδρώθηκε έγινε παπάς αλλά αυτό δεν τον εμπόδιζε στην Κλέφτικη ζωή. Σκότωσε και έναν Τούρκο, πράγμα που θεωρήθηκε ανάρμοστο για ένα ιερωμένο. Οι Τούρκοι μη μπορώντας να τον πιάσουν ζήτησαν από το δεσπότη Ησαΐα να τον συμμαζέψει. Ο Ησαΐας για να τα μπαλώσει έγραψε γράμμα στον Πατριάρχη Γρηγόριο Ε’. Τι του έγραφε δεν ξέρουμε. Ξέρουμε όμως την απάντηση. Είναι η παραπάνω.Πηγή: http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/identity/salonon.pdf   & oikohouse.wordpress.com