23/4/2019, Στης πόρνης την αυλή... δάκρυα, Αγίου Πορφυρίου