25/4/2019, Μυσταγωγών Σου Κύριε τους μαθητάς..., Ιερά Μονή Γρηγορίου