17/5/2019, Μακαριστός Θεόκτιστος Αλεξόπουλος - Ο τελευταίος κολλυβάς-