10/7/2019, Η τυραννία του ψέματος, π. Θεοδόσιος Μαρτζούχος