29/7/2019, Διάσημοι ομολογούν την πίστη τους στον Θεό