6/7/2019, Κυριακή Γ' Ματθαίου, Η Πρόνοια του Θεού, π. Ανανίας Κουστένης