3/8/2019, Ο άγιος Πορφύριος και ο Καθηγητής της Ιατρικής