1/11/2019, Ο άνθρωπος ως εικόνα του Θεού, Δημήτρης Μαυρόπουλος