27/11/2019, Τα πρώτα χρόνια του Καραϊσκάκη, Χώματα με ιστορία