26/12/2019, Χριστός ετέχθη! Αληθώς ετέχθη! π. Ανανίας Κουστένης