11/1/2020, Η προσέγγιση του Ακτίστου Θεού, Δ. Μαυρόπουλος