14/1/2020, Γάμος & Μοναχισμός, π. Μωϋσής Αγιορείτης