21/1/2020, Φρέντ ο Φιλλέληνας - Ένας χρόνος από το Μεγάλο Συλλαλητήριο για την Μακεδονία