25/1/2020, Το κρυφό σχολειό - οι διαφωτιστές & οι αποδομητές του, Γιώργος Καραμπελιάς