4/1/2020, Το Χρυσάφι, του Χρήστου Γιαννάκη

Το Χρυσάφι


Η φωτεινή αγάπη μίλησε.
Ο μισθός θα είναι μεγάλος.
Πρέπει να καταλάβεις. 
Τα μάτια μου σε κοιτούν.
Δώσε το χρυσάφι στον ουρανό.
Και όταν η χαρά σε επισκεφτεί 
θα είσαι κυβερνήτης
στο στολισμένο πλοίο.
Στους χαλασμένους καιρούς
το φως θα έρθει.
Και θα είσαι η πρώτη αχτίδα 
του ηλίου.
Δώσε το χρυσάφι 
σε έναν άγγελο.
Και αυτός θα σε φυλάξει
στους χαλασμένους καιρούς.
Τρέξε να προλάβεις...
Πηγή: Χρήστος Γιαννάκης, "Όταν φύγει ο φόβος", 2019