11/2/2020, Βεβαρημένων των οθφαλμών μου - Κυριακή Τελώνου & Φαρισαίου