1/2/2020, Η θρησκευτικότητα είναι ένστικτο, π. Ανανίας Κουστένης