29/2/2020, Άγιος Νικόλαος ο Πλανάς, π. Ανανίας Κουστένης