19/3/2020, Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή ως διαρκής καθρέπτης του ανθρώπου, Γεωργίου Μαντζαρίδη (Καθηγητή Πανεπιστημίου)