28/3/2020, Ελλάδα-Τουρκία & κορονοϊός, Φρέντ ο Φιλλέληνας