ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΑΟ ΜΑΣΕπιτάφιος Θρήνος - Αγιογραφία - OramaWorld.Com
 ...Ακολουθεί, μέσα στο ναό, η λιτανεία του Επιταφίου, ο οποίος τοποθετείται στο στολισμένο κουβούκλιο. Η λιτανεία αυτή, συμβολίζει τη μεταφορά και τον ενταφιασμό του Χριστού στο μνημείο από τον Ιωσήφ και το Νικόδημο. Κατά τη διάρκεια της λιτανείας ψάλλονται τρία σχετικά με το γεγονός τροπάρια και καταλήγουν στο Δοξαστικό, που είναι ένας υπέροχος ύμνος.
     «Σέ τόν ἀναβαλλόμενον, τό φῶς ὥσπερ ἱμάτιον, καθελών Ἰωσήφ ἀπό τοῦ ξύλου, σύν Νικοδήμῳ, καί θεωρήσας νεκρόν, γυμνόν, ἄταφον, εὐσυμπάθητον θρῆνον ἀναλαβών, ὀδυρόμενος ἔλεγεν· Οἴμοι, γλυκύτατε Ἰησοῦ!..(Συνέχεια...)

16/4/2020, Μεγάλη Πέμπτη
Σήμερον κρεμάται επί ξύλου ο εν ύδασι την γην κρεμάσας» - tromaktiko
Στην ακολουθία του Εσπερινού ψάλλονται και πάλι τα τροπάρια των Αίνων του Όρθρου της Μεγάλης Πέμπτης και μετά τα αναγνώσματα εισερχόμαστε στη θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου. Η Λειτουργία αυτή είναι μεγαλοπρεπέστερη και τελείτο στο Βυζάντιο κάθε Κυριακή. Ήταν θα λέγαμε η επίσημη θεία Λειτουργία. Επειδή όμως είναι εκτενέστερη, επικράτησε τελικά  η θεία Λειτουργία του αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Η θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου τελείται μόνον δέκα φορές το χρόνο. Αντί για τον Χερουβικό ύμνο και το Κοινωνικό, ψάλλεται το γνωστό τροπάριο:
     «Τοῦ δείπνου σου τοῦ μυστικοῦ σήμερον, Υἱέ Θεοῦ, κοινωνόν με παράλαβε· οὐ μη γάρ τοῖς ἐχθροῖς σου τό μυστήριον εἴπω, οὐ φίλημά σοι δώσω καθάπερ ὁ Ἰούδας· ἀλλ’ ὡς ὁ ληστής ὁμολογῶ σοι· μνήσθητί μου, Κύριε, ὅταν ἔλθης ἐν τῇ βασιλείᾳ σου». (Συνέχεια...)

15/4/2020, Μεγάλη Τετάρτη 
Μεγάλη Τετάρτη: Η αμαρτωλή που μετανόησε - Το Ιερό Ευχέλαιο και η ...
  Κατά την Αγία και Μεγάλη Πέμπτη οι θείοι Πατέρες, που συνέταξαν καλά και σωστά τη διάταξη της Εκκλησίας σε όλα, μας παρέδωσαν ο ένας μετά τον άλλο από την πηγή των θείων Αποστόλων και των ιερών Ευαγγελίων να εορτάζουμε τέσσερα γεγονότα: τον ιερό Νιπτήρα, το Μυστικό Δείπνο – δηλαδή την παράδοση των φρικτών Μυστηρίων, που τελεί η Εκκλησία μας -, την υπερθαυμαστή προσευχή (= Γεθσημανή) και αυτή την προδοσία.
     Οι σελίδες της μεγάλης και μοναδικής ιστορίας, αρχίζουν να γυρίζουν μπροστά στα μάτια μας με ταχύ ρυθμό. Τα γεγονότα έρχονται βιαστικά το ένα πίσω απ’ το άλλο. Τέσσερα γεγονότα προβάλλουν μπροστά μας. Καθένα απ’ αυτά εμπερικλείει μέσα του το μεγαλείο της άμετρης αγάπης του σαρκωμένου Θεού για τον άνθρωπο. (Συνέχεια...)

14/4/2020, Μεγάλη Τρίτη
M. Τρίτη: Ποια ήταν η Κασσιανή και ποια η αμαρτωλή γυναίκα των ...
Πρωί: Ακολουθία των ωρών, εσπερινός και λειτουργία των προηγιασμένων
     Στον Εσπερινό ψάλλονται τα τροπάρια του Όρθρου και διαβάζεται από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο το 25ο κεφάλαιο, το οποίο καταλήγει στην περιγραφή της Δευτέρας Παρουσίας. Ο Χριστός τονίζει κατηγορηματικά ότι κανείς δε γνωρίζει ούτε την ημέρα ούτε την ώρα της Δευτέρας Παρουσίας. Όσοι κατά καιρούς προσπάθησαν να προσδιορίσουν το χρόνο, διαψεύστηκαν. Γι’ αυτό ο Κύριος συστήνει την εγρήγορση: «Γρηγορεῖτε». Ο ερχομός του Χριστού είναι η μεγάλη ελπίδα των Χριστιανών. Ευχή και προσευχή μας είναι να βρεθούμε κοντά Του, όπως γράφει και το συναξάρι.
     «Ἀλλ’ ὦ Νυμφίε Χριστέ, μετά τῶν φρονίμων ἡμᾶς συναρίθμησον Παρθένων καί τῇ ἐκλεκτῇ σου σύνταξον ποίμνῃ καί ἐλέησον ἡμᾶς».
     Δηλαδή, αλλ’ όμως Νυμφίε μας, Χριστέ, κατάταξε και εμάς μαζί με τις πέντε φρόνιμες Παρθένες και συμπαράλαβέ μας στην αγαπημένη Σου ποίμνη και ελέησέ μας. (Συνέχεια...)


13/4/2020, Συνοδικός Παραμυθητικός Λόγος για την Μεγάλη Εβδομάδα & το Άγιον Πάσχα


...Ὡς ποιμένες καί πνευματικοί πατέρες σας, αἰσθανόμαστε τήν θλίψη σας γιά τήν μή συμμετοχή σας στήν λατρευτική ζωή τῆς Ἐκκλησίας μας καί ἀφουγκραζόμαστε τόν πόνο σας γιά τήν στέρηση τῆς Θείας Κοινωνίας. Σέ αὐτή τήν θλίψη καί σέ αὐτόν τόν πόνο, πού πολλές φορές μπορεῖ νά ὁδηγήσει στήν ἀπελπισία καί στήν ἀπιστία, παρακαλοῦμε νά ἀντιτάξουμε τήν δοξολογία τοῦ ὀνόματος τοῦ Θεοῦ. Ἄς θυμηθοῦμε καί ἄς προσευχηθοῦμε μέ τούς λόγους τοῦ πολύπαθου Δικαίου Ἰώβ: «ὁ Κύριος ἔδωκεν, ὁ Κύριος ἀφείλετο· ὡς τῷ Κυρίῳ ἔδοξεν, οὕτω καὶ ἐγένετο· εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον εἰς τοὺς αἰῶνας» («Ὁ Κύριος μᾶς τά ἔδωσε ὁ Κύριος μᾶς τά στέρησε. Ὅπως θέλησε ὁ Κύριος, αὐτό καί ἔγινε. Ἄς εἶναι τό ὄνομα τοῦ Κυρίου εὐλογημένο στούς αἰῶνες»). (Ἰώβ 1,21).  (Συνέχεια...)


13/4/2020, Μεγάλη Δευτέρα

Μεγάλη Δευτέρα - ΒικιπαίδειαΠρωί: Ακολουθία των ωρών, εσπερινός και προηγιασμένη Θεία Λειτουργία
     Στην ακολουθία του Εσπερινού ψάλλονται τα τροπάρια των αίνων της Μεγάλης Δευτέρας. Ακολουθεί η θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων.
Πώς προέκυψε η θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων;
     Η θεία Λειτουργία είναι γιορτή, έχει πανηγυρικό, χαρούμενο, αναστάσιμο χαρακτήρα. Γι’ αυτό και δεν τελείται την Μεγάλη Τεσσαρακοστή που έχει κατανυκτικό χαρακτήρα. Οι παλαιοί όμως Χριστιανοί, ένιωθαν την ανάγκη της συνεχούς και καθημερινής εἰ δυνατόν θείας κοινωνίας. Έτσι καθιερώθηκε η Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων, για να μπορούν οι Χριστιανοί να κοινωνούν συχνότερα. (Συνέχεια...)

12/4/2020,Κυριακή των Βαϊων

Κυριακή των Βαΐων
Η μέρα του πάθους πλησιάζει. Η εκκλησία μας γιορτάζει τη θριαμβευτική είσοδο του Χριστού στα Ιεροσόλυμα. Πολύς κόσμος, έχοντας ακούσει για το εκπληκτικό θαύμα της Ανάστασης του Λαζάρου, έρχονται να τον προϋπαντήσουν με κλαδιά από φοίνικες, και επευφημώντας Τον με τα λόγια: «Ὡσαννά τῷ Υἱῷ Δαβίδ. Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου». Το γεγονός αυτό είχε προφητεύσει ο προφήτης Ζαχαρίας 600 χρόνια πριν. Αν και οι περισσότεροι τον υποδέχονται ως κοσμικό βασιλιά, ως εθνικό απελευθερωτή, ο Χριστός εισέρχεται στην αγία Πόλη για να αναμετρηθεί με τους εχθρούς Του, να νικήσει με το εκούσιο πάθος Του τον διάβολο και να απελευθερώσει τον άνθρωπο από τον έσχατο εχθρό, τον θάνατο. (Συνέχεια...)


10/4/2020, Το προοίμιο Σάββατο του Λαζάρου

Πρωί: Θεία Λειτουργία

ΣΑΒΒΑΤΟ ΛΑΖΑΡΟΥ | Ελληνική Ακτοπλοϊα
     Το Σάββατο πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα γιορτάζουμε την Ανάσταση του φίλου του Χριστού, Λαζάρου. Η γιορτή αυτή είναι μπορούμε να πούμε το προοίμιο, η εισαγωγή της Μεγάλης Εβδομάδος. Είναι μια προτύπωση του τελικού θριάμβου κατά του θανάτου που θα καταγάγει ο Χριστός σε οκτώ ημέρες. (Συνέχεια...)