7/4/2020,Ιδού αναβαίνωμεν εις Ιεροσόλυμα, π. Ευάγγελος Παπανικολάου