12/5/2020, Άφεση Αμαρτιών, Ιστορίες από την Καινή Διαθήκη