12/5/2020, Ὅλο τό μυστικό εἶναι ἡ ἀγάπη, ὁ ἔρωτας στό Χριστό, του Αγίου Πορφυρίου

λο τό μυστικό εναι  γάπη,  ρωτας στό Χριστό 


«
ποιος γαπάει λίγο, δίνει λίγο ποιος γαπάει περισσότερο δίνει περισσότερο κι ποιος γαπάει πάρα πολύ τί χει ντάξιο νά δώσει; Δίνει τόν αυτό του…» Χριστός καί χαρά

 Χριστός θέλει κι εχαριστεται νά σκορπάει τή χαρά, νά πλουτίζει τούς πιστούς Του μέ χαρά. Εχομαι «να  χαρά μν  πεπληρωμένη». Ατή εναι  θρησκεία μας. κε πρέπει νά πμε.  Χριστός εναι  Παράδεισος, παιδιά μου. Τί εναι Παράδεισος;  Χριστός εναι. πό ‘δ ρχίζει  Παράδεισος. Εναι κριβς τό διο. σοι δ στή γ ζον τόν Χριστό, ζον τόν Παράδεισο. τσι εναι, πού σς τό λέγω. Εναι σωστό, ληθινό ατό, πιστέψτε με! ργο μας εναι ν προσπαθομε νά βρομε ναν τρόπο νά μπομε μέσα στό φς το Χριστο. Δέν εναι νά κάνει κανείς τά τυπικά.  οσία εναι νά εμαστε μαζί μέ τόν Χριστό. Νά ξυπνήσει  ψυχή καί ν’ γαπήσει τόν Χριστό, νά γίνει γία. Νά πιδοθε στό θεο ρωτα. τσι θά μς γαπήσει κι κενος. Θά εναι τότε  χαρά ναφαίρετη. Ατό θέλει πιό πολύ  Χριστός, νά μς γεμίζει πό χαρά, διότι εναι  πηγή τς χαρς… … ρωτας πρός τόν Χριστό εναι κάτι λλο. Δέν χει τέλος, δέν χει χορτασμό. Δίνει ζωή, δίνει σθένος, δίνει γεία, δίνει, δίνει, δίνει… Κι σο δίνει, τόσο πιό πολύ  νθρωπος θέλει νά ρωτεύεται. ν  νθρώπινος ρωτας μπορε νά φθείρει τόν νθρωπο, νά τόν τρελάνει. ταν γαπήσομε τόν Χριστό, λες ο λλες γάπες ποχωρον. Ο λλες γάπες χουν κορεσμό.  γάπη το Χριστο δέν χει κορεσμό…

 π. Πορφύριος, Βίος και Λόγοι, εκδ. Ι. Μονής Χρυσοπηγής Χανίων