16/5/2020, Κυριακή της Σαμαρείτιδος, π. Ανανίας Κουστένης