16/6/2020, Ο Μέγας Αλέξανδρος & οι Άγιοι Απόστολοι, π. Ανανίας Κουστένης