28/6/2020, Μοναχός στο μουλάρι μας διδάσκει. Μικρά Αγία Άννα Αγίου Όρους