29/5/2020, Το καλάθι του Αποστόλου Παύλου, π. Αντώνιος Πινακούλας