4/6/2020, Η ταπείνωση θεμέλιο των αρετών, Γέροντας Μωϋσής Αγιορείτης