30/7/2020, Η μετοχή στην αλήθεια, Αντώνιος επίσκοπος Σουρόζ (+)