22/8/2020, Ο πειρασμός, του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου

Ο Πειρασμός


            Τότε, ὁδηγημένος ἀπό τό Πνεῦμα, ὁ Ἰησοῦς ἐπῆγε στήν ἔρημο νά ἀντιμετωπίσει τούς ὅποιους πειρασμούς ἀπό πλευρά τοῦ διαβόλου.
            Τότε. Δηλαδή, πότε; Ἀμέσως μετά τό βάπτισμά Του. Καί ποῖος τόν ὁδήγησε ἐκεῖ; Τό Ἅγιο Πνεῦμα. Γιατί ἐπῆγε; Γιά  νά γίνει παράδειγμα σέ μᾶς. Τό ἀνέχθηκε. Καί νά πάει στήν ἔρημο· καί νά βρεῖ ἐκεῖ τόν διάβολο μπροστά Του. Γιατί; Γιά νά τό καταλάβουμε καί ἐμεῖς καί νά τό βάλουμε μέσα μας βαθειά, ὅτι μπορεῖ καί ἀμέσως μετά τό βάπτισμα (καί μετά τήν Θεία Κοινωνία· καί μετά ἀπό προσευχές πολλές) νά πέσουμε στούς πιό μεγάλους καί δύσκολους πειρασμούς. Καί ὅτι σέ τέτοια περίπτωση δέν πρέπει «νά χάνουμε τά νερά μας» γιατί ἐπέσαμε σέ πράγματα ἀναπάντεχα· σέ κάτι πού δέν τό περιμέναμε! Γιά νά μᾶς δείξει, ὅτι ὅταν συναντᾶμε, ὅταν μᾶς ἔρχονται τέτοιες καταστάσεις δέν πρέπει νά τά χάνουμε! Ἀντίθετα. Πρέπει νά τά βλέπουμε ἐντελῶς ἤρεμα, ἐντελῶς ἥσυχα, σάν τήν πιό φυσική κατάσταση: σάν κάτι τό αὐτονόητο!
            Ἡ χάρη πού μᾶς δίνει ὁ Θεός μέ τά ἅγια μυστήρια, δέν ἀλλάζει τήν φύση μας· οὔτε μειώνει τίς ὅποιες λειτουργίες της. Ἁπλά μᾶς δίνει φωτισμό καί δύναμη, νά βλέπουμε τίς κινήσεις καί τοῦ σώματός μας καί τῆς ψυχῆς μας ἤρεμα· καί νά συγκρατοῦμε τόν ἑαυτό μας νά μή προχωρεῖ σέ λάθος ἐπιλογές καί πράξεις.
            Ὁ Θεός μᾶς δίνει ὅπλα. Τά ὅπλα δέν τά παίρνουμε γιά νά τά βάλουμε σέ μιά προθήκη· ἀλλά γιά νά τά κρατοῦμε καί νά πολεμοῦμε! Καί ὅσο ὁ ἄνθρωπος πολεμάει, τόσο πιό πολύ καταλαβαίνει, ὅτι ἔχει δυνάμεις πιό μεγάλες ἀπό ὅ,τι φανταζόταν!
            Καί αὐτός εἶναι ὁ λόγος, πού κάνει τόν Θεό καί ἐπιτρέπει νά μᾶς ἔρχονται πειρασμοί: γιά νά καταλάβουμε, ἐμεῖς, μέ τόν ἀγώνα μας, τί χάρη καί δύναμη μᾶς ἔχει δώσει· καί ὁ διάβολος νά καταλάβει, πόσο ἐγίναμε μέ τά ὅπλα τοῦ Θεοῦ δυνατοί, καί νά φύγει ἀπό κοντά μας καταντροπιασμένος.           
            Ἔτσι λοιπόν καί σύ. Ὅταν αἰσθάνεσαι ὁποιοδήποτε πειρασμό, ξέρε το ὅτι ἀπό τόν διάβολο ἔρχεται· καί μή φοβᾶσαι. Καί θά τό ἰδεῖς, ὅτι ὄχι μόνο δέν θά καταντήσεις τοῦ χεριοῦ του, «εὐχείρωτος», ἀλλά θά τόν κάμεις ρεζίλι καί θέατρο!..

Πηγή: Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου, Εἰς τό κατά Ματθαῖον Ὁμιλία 13, α’, P.G. 57, 207-209, ἐπιλογές, Περιοδικό Λυχνία Νικοπόλεως, www. zoiforos.gr