27/8/2020, "Θεέ μου φύλαγε με από τους πειρασμούς..." - π. Ανδρέας Κονάνος