1/10/2020, Ορθόδοξη Θεολογία & Δύση, Δημήτρης Μαυρόπουλος