13/10/2020, Η διαχρονική αξία του βυζαντινού πολιτισμού