Η Λέξη της εβδομάδας - Αρχείο

 Πηγή: Λεξικό Μπαμπινιώτη