Η Λέξη της εβδομάδας - Αρχείο


 Πηγή: Λεξικό Μπαμπινιώτη