21/11/2020, Παναγία Χοζοβιώτισσα, Φωτεινά μονοπάτια