26/11/2020, Μονή της Χώρας - Τόση ομορφιά την αντέχει ο κόσμος;