17/12/2020, Η ησυχία στη γέννηση του Χριστού, Γεώργιος Μαντζαρίδης (Καθηγητής Πανεπιστημίου)Πηγή: Γεώργιος Μαντζαρίδης, pemptousia.gr