2/12/2020, Εμείς και η νέοι μας, σύμφωνα με την διδασκαλία του οσίου Πορφυρίου, π. Ακάκιος