14/1/2021, Νέος χρόνος, νέος βάσανο; του Καθηγητή Γεωργίου Μαντζαρίδη