17/1/2021, Η πορεία του Ορθόδοξου Μοναχισμού - Δεν είσαι μόνος